מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי חתם על הצו שמאפשר אי-עטיית מסכה בשטחים פתוחים. ממשרד הבריאות נמסר כי בשטחים פתוחים שבהם מתקיימת התקהלות, מומלץ לעטות מסכה בכל זאת. החובה לעטות מסכה בחללים סגורים תישאר על כנה.

(אדיר ינקו)