1 צפייה בגלריה
בית המשפט העליון: דיון ב-15 עתירות נגד חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי
בית המשפט העליון: דיון ב-15 עתירות נגד חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי
נשיאת העליון אסתר חיות
(צילום: שלו שלום)
בג"ץ קבע הערב (שני) כי הנוהל המשטרתי המחייב אזרח להציג תעודת זהות לבקשת שוטר, מבלי שקיים חשד סביר שאותו אדם ביצע עבירה, אינו מעוגן בחוק. בכך קיבלו השופטים את העתירות של עמותת טבקה וארגוני זכויות אדם, והקציבו למדינה 90 יום לגבש נוהל חדש, אחרת הנוהל הנוכחי יבוטל. בנוסף נפסקו לטובת העותרים הוצאות של 15 אלף שקלים.
"הנוהל המשטרתי נושא העתירות גובש על רקע ממצאי דו"ח ועדת פלמור אשר עוגנו בהחלטת ממשלה, ולפיהם קיים צורך בהתוויית קריטריונים ברורים להפעלת סמכות הדרישה להזדהות הקבועה בחוק תעודת זהות. זאת, בין היתר בשל העובדה שבחוק לא נקבעו קריטריונים כאלה", כתבה נשיאת העליון אסתר חיות, שכתבה את פסק הדין.
"סעיף 2 בפרק 'אופן הפעלת הסמכות' שבנוהל, המתייחס לנסיבות שבהן רשאי שוטר להפעיל את הסמכות, כולל מונחים עמומים ובכלל זה 'בכל מקרה אחר שבו הדבר נדרש למילוי תפקידו, בהתאם לשיקול דעתו ולפי נסיבות המקרה'. ניסוח כללי זה אינו מתווה באופן ברור ומפורט דיו קריטריונים להפעלת הסמכות. בנסיבות אלו, קיים חשש שהסמכות תופעל בשרירות ובאופן שיוביל לפגיעה בזכויות אדם", נימקה הנשיאה.
דיון קודם בעתירה לבג"ץ
(צילום: גיל יוחנן)

ב-18.8.2019 עתרו לבג"ץ האגודה לזכויות האזרח, אגודת טבקה למען יהודי אתיופיה והוועד הציבורי נגד עינויים, בדרישה שבית המשפט יאסור על המשטרה לעכב אנשים ברחוב לצורך הצגת תעודה מזהה, כאשר אין חשד שביצעו עבירה.
בעתירה נטען כי הפרקטיקה המשטרתית הזו, שהוכח שהיא נובעת מאפליה בהפעלת סמכויות אכיפה ומפרופיילינג (אפיון גזעי), מופעלת באופן מוגבר כלפי יוצאי אתיופיה, ערבים ובעלי חזות מזרחית. היא יוצרת תחושה קשה של הדרה, ביזוי והשפלה, ויש לה השלכות חברתיות קשות.
מעו"ד אן סוציו מהאגודה לזכויות האזרח ומעו"ד אייל אבולפיה המייצג את עמותת טבקה נמסר: "בית המשפט הבהיר למשטרה באופן ברור כי האופן שבו שוטרים פועלים מזה עשרות שנים הוא פסול. החוק לא מקנה לשוטרים סמכות לדרוש מאדם להזדהות באופן גורף ונרחב כפי שמבוצע על ידם כיום. במיוחד מברכים העותרים על הקביעה של בית המשפט כי בדיקת פרטיו של אדם במסוף המשטרתי ובכלל זה עברו הפלילי אסורה אלא אם קיים חשד סביר לביצוע עבירה. פסק הדין הוא בשורה אדירה לאוכלוסיות המוחלשות בישראל - ערבים, מזרחים ויוצאי אתיופיה - שסבלו זה שנים מהפרקטיקה המשפילה הזו".
עו״ד דוד פורר, שייצג בעתירה את לשכת עורכי הדין שהצטרפה כידידת בית המשפט מסר: "כולנו זקוקים לבית משפט עליון חזק ועוצמתי אשר יוכל לעמוד איתן כנגד הרשויות האחרות ולסייע בהתמודדות של האנשים כנגד המערכות השלטוניות. אנו מודים לבית המשפט העליון על כך שגם בפעם הזאת הוא פעל לשמירה ולהגנה על זכויות האזרח והפרט".