החל ממחר כניסת זרים לישראל תהיה כפופה לבקשה שתוגש מראש באמצעות טופס מקוון. האחריות על מתן אישורי הכניסה תהיה בידי ועדת היתרים בראשות רשות האוכלוסין וההגירה. נמסר כי בשל הבחירות הקרבות, בשבועיים הקרובים תינתן עדיפות לכניסת ישראלים, ובשל כך כניסת זרים תאושר בצמצום ובהתאם לנסיבות חריגות.

(ynet)