שר הביטחון בני גנץ תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו שהתנגד לצו המורה על הפסקת הבנייה במאחז אביתר שבבנימין ואמר: "אין לך כל סמכות בנוגע לצווי תיחום. אין הוראה כלשהי בדין הקובעת כי הוצאת צו תיחום באזור יהודה ושומרון טעונה אישור ראש ממשלה". גנץ הוסיף כי "עצם הקמת המאחז הינה פעולה בלתי חוקית שהיקפה ומאפייניה חריגים. נסיבות המקרה החריגות הן שהביאו להחלטה על הוצאת צו התיחום, וזאת לאחר התייעצות עם כלל הגורמים הביטחוניים והמשפטיים הרלוונטיים".
(יואב זיתון)