שופט בית המשפט השלום בחיפה, ד"ר זאיד פלאח, הורה לצמצם את צו איסור הפרסום שהוצא אתמול על חקירת אסון הזפת בחופי ישראל. השופט קבע כי אסור לפרסם דבר על שיטות החקירה, הגורמים החוקרים וחומרים המגיעים מהרשות החוקרת וכל פרט שמקורו ברשות החקירה. מנגד, הוא התיר לפרסם כל פרט שמקורו בחקירה עצמאית של כלי התקשורת ולא ברשות החקירה. הצו צומצם לבקשת ynet וכלי תקשורת נוספים שעתרו נגד איסור הפרסום. בנוסף נאסר לפרסם את שמות הספינות האחרות שהיו באזור, פרט לספינה היוונית ששמה כבר פורסם בימים האחרונים. אתמול הוצא הצו לבקשת המשרד להגנת הסביבה.

(אחיה ראב"ד)