מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, חתם על צו שמבטל באופן רשמי את החובה לעטות מסכות במקומות סגורים. החל ממחר, חובה יהיה לעטות מסכות רק במקרים הבאים: אורחים ועובדים לא מחוסנים ולא מחלימים במוסדות רווחה, במוסדות בריאות לאשפוז ממושך ובמוסדות לקשישים, מבודדים שנמצאים בדרך למקום הבידוד ואנשים השוהים בטיסה.
(אדיר ינקו)