אזעקה נשמעה בעיר באר שבע וביישובים במועצות האזוריות אשכול ובני שמעון.

(ynet)