בישיבה מקצועית שנערכה במשרד הבריאות הוחלט כי הטיסה הראשונה שתשתתף בפיילוט הצמידים האלקטרוניים לצורך איכון הבידוד תהיה טיסת ארקיע 232 ביום שני הקרוב מפרנקפורט שבגרמניה, טיסה שאמורה לנחות בארץ בשעה 16:35. לאחר ירידתם של הנוסעים מהמטוס ולאחר שייקבע להם בידוד במלונית, תוצע להם האפשרות לבחור בצמיד האלקטרוני, במקום לשהות במלונית. בשלב הראשון ישתתפו בפיילוט מעורר המחלוקת רק כמאה נוסעים. הרחבתו מצריכה מהלך חקיקתי שבשלב זה לא ברור מתי בדיוק ייצא לפועל, אבל לפי התכנון הפיילוט אמור להתרחב בהמשך ל-1,000 צמידים.
(אדיר ינקו)