הפעימה הראשונה של 2,000 מנות חיסון לקורונה של חברת מודרנה הועברה לשימוש צוותי הרפואה ברשות הפלסטינית דרך מעבר ביתוניא. זאת, מתוך 5,000 המנות שאושרו על ידי הדרג המדיני בהתאם להמלצות שר הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים.

(אליאור לוי)