ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את ח"כ מיקי זוהר מהליכוד ליושב ראש הוועדה המסדרת בכנסת. בין היתר הוועדה אחראית לסדרי העבודה בכנסת החדשה, בוחרת ועדות זמניות לענייני כספים וחוץ וביטחון, וקובעת את סדר הישיבה באולם המליאה ואת הקצאת הלשכות והחדרים לח"כים.

(מורן אזולאי)