היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע למזכיר הממשלה צחי ברוורמן כי לא ניתן לכנס יותר את הקבינט המדיני-ביטחוני, את ועדת השרים לענייני שב"כ ואת קבינט הקורונה, מאחר שאין שר משפטים קבוע. במכתב ששלח לברוורמן ציין היועמ"ש כי במצב הנוכחי ניתן לכנס את הוועדות רק לשם קיום דיונים או סקירות - אך נאסר עליהן לקבל החלטות. מנדלבליט הבהיר כי בנסיבות דחופות ורגישות ניתן יהיה לכנס את הקבינט בכל זאת - בתנאי שמספר השרים מכל "גוש" יהיה שווה. סמכויותיהן של ועדת השרים לענייני שב"כ וקבינט הקורונה יישארו מצומצמות עד למינוי שר קבוע. "בהיעדר שר משפטים מכהן, שלוש הוועדות הנידונות אינן יכולות להפעיל את סמכויותיהן ולקבל החלטות בנות תוקף", כתב מנדלבליט.
(טובה צימוקי)