מחקירה ראשונית של השריפה לאורך מסילת הרכבת בקריות עולה כי זמן קצר לפני התלקחות האש עברה במקום רכבת משא. נבדק אם השריפה פרצה כתוצאה מגיצים שנפלטו מבלם שנתפס והתחמם במהלך הנסיעה.

(אחיה ראב"ד)