שר הפנים אריה דרעי ביטל את הגבלת היציאה מישראל למצרים דרך מעבר טאבה, שנסגר בעקבות התפרצות מגפת הקורונה. היציאה למצרים והכניסה ממנה עדיין תהיה כפופה למגבלות הכלליות על יציאה מישראל וכניסה אליה.

(סיון חילאי)