התרעת צבע אדום הופעלה בשדרות, באיבים, בניר עם, במפלסים, במשען ובבית שקמה.