ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לתקן את כתב האישום נגדו, בין היתר בטענה שיוחסו לו מעשים שבוצעו לפי טענת הפרקליטות על ידי רעייתו ובנו. סנגוריו של נתניהו, עורכי הדין בעז בן צור ועמית חדד, הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לתיקון האישום, "נוכח הפגמים הקשים שנפלו בו", לדבריהם.
לפי סנגורי נתניהו, "בתמצית שבתמצית נאמר כי שורה של עדים, לרבות עדי המדינה, העידו מפורשות כי ראש הממשלה לא היה מודע לפניות שנערכו באופן עצמאי על ידי שרה ויאיר, ואף שנודע לו על פניה אחרת כאמור, התנגד לכך. על כך נרחיב כמובן במועד ובמקום המתאימים".
פרקליטיו של נתניהו טענו בבקשות המתייחסות לעובדות כתב האישום בפרשות 1000 ו-4000, כי "על פי חוק חל איסור חד וברור על הבאת ראיות בכתב האישום, ועם זאת כתב האישום כולל ראיות למכביר. הכללתם בכתב האישום של פרטים פסולים מקורה במהלך בלתי ראוי שמיוסד, בין היתר, על הליך חקירתי פגום ומגמתי ועל שיקולים העומדים בסתירה לעקרונות של צדק והגינות משפטית".
בנוגע לפרשה 4000 דורש ראש הממשלה להסיר כל התייחסות לרעייתו ולבנו, לציין בכתב האישום מי ביצע כל פעולה הנטענת בכתב האישום ומי היה מודע לה. בהתייחסו לפרשה 1000 דורש נתניהו מהפרקליטות להפריד בין המתנות שהתקבלו על ידו ובין המתנות שהתקבלו על ידי רעייתו, ולפרט את הנסיבות שבהן התקבלו המתנות, על ידי מי מהעובדים ובאיזה אופן חושבו הסכומים שהובילו לאישום במרמה והפרת אמונים.
בנימין נתניהובנימין נתניהו
ראש הממשלה נתניהו
(צילום: אוהד צויגנברג)
בבקשה צוין כי "כתב האישום המציא אישיות משפטית חדשה ששמה 'נתניהו ובני משפחתו' או 'נתניהו ורעייתו'. כתב האישום מתייחס לראש הממשלה ובני ביתו כאילו מדובר באדם אחד. התביעה אינה יכולה לייחס לראש הממשלה את מעשיהם (הנטענים) של רעייתו ובנו, ובוודאי שלא ניתן לברוא אישיות משפטית שנקראת 'נתניהו ובני משפחתו' לשם כך".
בין 40 עמודי הבקשה לתיקון האישום נכתב כי "לעתים, בשל אותו צורך לייחס לראש הממשלה פניות סיקור נוספות 'הועמסו' עליו פניות נוספות שבוצעו גם מטעם בנו יאיר, באופן שהוליד את הישות 'נתניהו ובני משפחתו'".
נובמבר 2019: נתניהו מגיב לכתב האישום
(מתוך פייסבוק)

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין
נתניהו לצד רעייתו שרה ובנו יאיר
(צילום: רויטרס)
לצד זאת טענו עורכי דינו של ראש הממשלה כי האישום אינו כולל פירוט מלא של "המתת" הנטען: "כתב האישום נעדר פירוט עובדתי מספק, ובכלל זה המועדים שבהם התקבלו המתנות, זהות מוסר המתנות, זהות מקבל המתנות וזהות מבקש או יוזם המתנות. לא ניתן לקבל מצב שבו כתב אישום בעבירת שוחד לא כולל פירוט של המתת שנטען שניתנה".
עוד נטען כי "שורה של עדים, לרבות עדי המדינה, העידו מפורשות כי ראש הממשלה לא היה מודע לפניות שנערכו באופן עצמאי על ידי שרה ויאיר, ואף שנודע לו על פניה אחרת כאמור, התנגד לכך. על כך נרחיב כמובן במועד ובמקום המתאימים".
לסיכום כתבו סנגוריו של נתניהו כי "האופן השיטתי שבו נוסח כתב האישום מוביל למסקנה כי מדובר בפגמים שנפלו בכתב האישום באופן לא מקרי". הבקשה חושפת את קו ההגנה של ראש הממשלה - משפחתו פעלה מאחורי גבו, הוא לא ידע ולא היה מודע לכוונות.
בקשת סנגוריו של נתניהו הועברה לקראת דיון תזכורת שייערך ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים בטענות המקדמיות של כל הצדדים. הדיון בטענות המקדמיות אמור להיערך ב-6 בדצמבר.
בית המשפט כבר נענה לבקשת הנאשמים לדחות את המענה לכתב האישום עד לאחר הדיון בטענות המקדמיות, והם אמורים להגיש את גרסתם לטענות נגדם עד 29 בנובמבר. עם זאת, בבקשת סנגוריו של ראש הממשלה צוין כי "רק מתן פירוט ביחס לכך יאפשר לראש הממשלה לגבש קווי הגנה רלוונטיים ולקבוע אילו ראיות הוא יבקש להציג, ורק כך תוצג תמונה שלמה ונהירה לבית המשפט", כך שעורכי הדין צפויים לבקש את דחיית תחילת שלב ההוכחות הצפוי לינואר 2021.
תיק 4000, היחיד שבו נתניהו מואשם בשוחד, עוסק ביחסים שבין ראש הממשלה נתניהו ושאול אלוביץ', בעל השליטה בקבוצת בזק. אלוביץ' רצה לבצע עסקאות שדרשו אישורים רגולטוריים, וביקש לקדם אותם באמצעות סיקור חיובי של נתניהו באתר "וואלה", שהיה בבעלות קבוצת בזק. מבחינת הפרקליטות, הסיקור החיובי הוא שוחד, והתמורה שנתניהו נתן - קידום עסקאות של בזק. זק-יס.
במרכז תיק 1000 עומדות מתנות שקיבל הזוג נתניהו על בסיס קבוע משני אנשי עסקים, ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. היקף טובות ההנאה הצטבר לסך של 690 אלף שקל, והם ניתנו לנתניהו בזיקה לתפקידיו הציבוריים ולמעמדו כראש ממשלת ישראל.
בפרקליטות מסרו בתגובה לבקשה שהעבירו פרקליטי ראש הממשלה: "מדובר בבקשה שהיא חלק משלב הטענות המקדמיות. כשייקבע מועד לתגובה על ידי בית המשפט, הפרקליטות תגיב באופן סדור לכל הטענות".