משרד החוץ המצרי התייחס לאירועים האלימים בירושלים ואמר כי "על ישראל להפסיק את כל הצעדים שפוגעים בקדושת מסגד אל-אקצא". עוד נמסר כי "בניית התנחלויות חדשות או הרחבת אלה הקיימות, הפקעת אדמות או גירוש פלסטינים - זוהי הפרה של הדין הבינלאומי והקטנת הסיכוי להגיע לפתרון שתי המדינות".

(ליעד אוסמו)