משרד הבריאות ומשרד התיירות עדכנו כי נקבע תאריך לכניסת תיירים מחוסנים לישראל. החל מ-23 במאי יוכלו להיכנס תיירים זרים מחוסנים בקבוצות. זאת, בהתאם למכסה שתיקבע. התיירים יידרשו לבדיקת PCR לפני העלייה למטוס, לבדיקה נוספת עם נחיתתם ולבדיקה סרולוגית להוכחת החיסון או ההחלמה.

(אדיר ינקו)