כיפת ברזל הופעלה בנתיבות בעקבות התרעה על שיגור. הפרטים בבדיקה.
(יואב זיתון)