בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 30 חודשי מאסר בפועל על מנחם אסרף, נכדו של העבריין זאב רוזנשטיין ששוחרר השבוע מהכלא. הוא הורשע בנשיאת נשק שלא כדין. כמו כן נגזרו עליו מאסר על תנאי וקנס.

(גלעד מורג)