2 צפייה בגלריה
אתר סחר בנשים
אתר סחר בנשים
מסוף השבוע: קנסות לצרכני זנות
מסוף השבוע הקרוב ייכנס לתוקפו החוק שאוסר צריכת שירותי זנות בישראל. החוק ייאכף במקביל תכנית שיקום וטיפול לאנשים בזנות שתוקצבה בעשרות מיליוני שקלים.
לפי החוק, צרכני זנות שייתפסו על-ידי שוטרים ייקנסו ב-2,000 שקל, ובמקרה של עבירה חוזרת יהיו חשופים לכפל קנס. כמו כן, במקרה של ריבוי עבירות הרשויות יוכלו להגיש כתבי אישום פליליים שיוכלו להוביל לקנסות של עד 75,300 שקל.
החוק אושר במסגרת קביעת עבירה חדשה שהתווספה לעבירות הקיימות בחוק העונשין, בהן סרסרות, פרסום שירותי זנות, החזקת מקום לשם זנות וצריכת זנות מקטין.
החוק התקבל בעבר כהוראת שעה לחמש שנים, והוא ילווה במחקר שיאמוד את השפעתו על ממדי התופעה ועל האנשים במעגל הזנות. תוצאות המחקר יוגשו לממשלה ארבע שנים מתחילת החוק, ועל בסיסם תקבל הממשלה החלטה באשר ליעילותו.
החוק החדש גובש בהמשך להמלצות ועדה בינמשרדית שמינתה השרה לשעבר איילת שקד, כשהתפיסה שהנחתה את עבודת הוועדה היא קודם כל התייחסות לעובדים בזנות כקורבנות - ועל המדינה כאחראית לסייע להם.
כאמור, החוק הוא רק חלק ממהלך משולב של פעולות אכיפה, חינוך והסברה לציבור במסגרת ההכרה בנזקי הזנות. הממשלה הקציבה כ-30 מיליון שקל לשנה הראשונה של החוק (ו-90 מיליון לשלוש השנים הקרובות), שישמשו גם למענים של משרדי הרווחה, הבריאות, החינוך, וגופים נוספים בממשלה ובחברה האזרחית.
2 צפייה בגלריה
לא רק אכיפה: תכניות סיוע ושיקום לעובדים בזנות
לא רק אכיפה: תכניות סיוע ושיקום לעובדים בזנות
לא רק אכיפה: תכניות סיוע ושיקום לעובדים בזנות
(צילום: מוטי קמחי)
תכנית השיקום והטיפול לעובדים בזנות תכלול בין היתר סל מענים בסך כ-10,500 שקל לאדם בדגש על טרנסג'נדריות, ובסיוע בחובות, צרכים רפואיים, דיור זמנים וסיוע נוסף. כמו כן, במסגרת התכנית יוקמו מרכזי יום בתל אביב ובירושלים, דירות מעבר לנשים טרסנג'נדריות, דירות שיקום לאימהות, תכניות מניעה, חינוך לנוער, חלופת אשפוז לנשים לפי הצורך, גמילה לצרכני זנות כפייתיים ועוד.
בדיון שנערך בכנסת בשבוע שעבר, עדכנה נציגת המשטרה על ההיערכות לחוק החדש, בהן גם פיתוח תוכנות הדרכה להתנהגות מכובדת כלפי העוסקים בזנות. בנוסף, ציינו במשטרה כי האכיפה תתבצע בפשיטות יזומות של היחידות המרכזיות ומחלקות הבילוש, אך גם בהמשך לפניות שיתקבלו במשטרה על מתחמים שבהם מתבצעים שירותי זנות.
הדו"ח שיינתן, יירשם במרשם מנהלי פנימי שמנהלת משטרת ישראל לצורך מעקבים פנימיים אחר צרכנים חוזרים.
סיגל יעקבי, ממלאת מקום מנכ"ל משרד המשפטים וראש הוועדה ליישום החלטת הממשלה, מסרה כי "החוק החדש מסמן התפתחות משמעותית של אחד המהלכים הערכיים והחשובים שמדינת ישראל מקדמת בעת הזו, ומשרד המשפטים גאה על ההובלה של נושא חשוב זה. אחרי יותר מעשור של דיון ציבורי, חקיקה פרטית ולבסוף גם חקיקה ממשלתית, המציאות שבה צריכת זנות בישראל עשויה להיתפס כלגיטימית - הסתיימה".
יעקבי הוסיפה כי "ישנה חשיבות עצומה לתכנית השיקום והטיפול לעוסקים והעוסקות בזנות, שתיתן כלים לסיוע וליציאה מהמעגל האכזרי והפוגעני. נמשיך לפעול בנחישות לקידום הרחבת המענים והתאמתם לאוכלוסיות השונות כפי שהתחייבה הממשלה".