משרד הבריאות עדכן כי עקב הזרמת שפכים לים מתחנת הסניקה הצפונית של נהריה שהחלה הלילה, הציבור מתבקש שלא להיכנס למים או לבצע פעולות ספורט ימי עד להודעה חדשה בחופים הבאים: "פארק אכזיב", חוף "אכזיב" שבמטה אשר, חוף "שירת הים" בנהריה ולאורך החופים הצפוניים בטיילת הצפונית של העיר. זאת בנוסף לאזהרה להימנע מהגעה לחופים בשל זיהום חופי הים התיכון בזפת. הזרמת השפכים לים בנהריה מתבצעת לצורך תיקון קו הולכת השפכים הראשי של העיר.
(ynet)