בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, להורות לפרקליטות לחשוף חלקים מושחרים ממסמך ובו אישור היועמ"ש הנוגעת לחקירה בתיק 4000. עוד דחה בית המשפט את בקשת הנאשמים בתיק, הזוג שאול ואיריס אלוביץ, להעביר לידי ההגנה התכתבויות בין השופטת רונית פוזננסקי-כץ לבין עו"ד ערן שחם-שביט לידי ההגנה.

(יעל פרידסון)