מבקר המדינה: "חשיבות הביקורת ניכרת במיוחד בצל מגפת הקורונה"
(צילום: משרד מבקר המדינה)

מבקר המדינה בחן את הרפורמה במבחני הנהיגה וציין לטובה את קיצור זמן ההמתנה לפני הבחינה, אך מצא גם לא מעט ליקויים בשיקול הדעת במהלך הבחינה. בנוגע לחברת "נתיבי ישראל" מצא המבקר ליקויים באיוש משרות בחברה.
הרפורמה במבחני הנהיגה החלה ביולי 2018 לאחר שמשרד התחבורה הכריז על שתי החברות שזכו במכרז לביצוע מבחני הנהיגה במיקור חוץ. מבקר המדינה ציין לטובה את זמן ההמתנה לבחינה שקוצר בעקבות הרפורמה. אם בעבר זמן ההמתנה עמד על 60-90 ימים, אחרי הרפורמה הוא קוצר משמעותית ל-7-14 ימים בלבד.
3 צפייה בגלריה
ידיעות
ידיעות
שיעור עוברי הטסט ירד מאז הרפורמה, יותר ערעורים נמצאו מוצדקים
אבל המבקר מצא גם לא מעט ליקויים, בעיקר בשיקול הדעת של הבוחנים. מאז כניסת הרפורמה ירד שיעור העוברים – לפני ההפרטה הוא עמד על 44.8% ואחריה ירד ל-38.8%.
במקביל, שיעור הערעורים שנמצאו מוצדקים דווקא עלה. בין אפריל 2019 לאוגוסט 2020 שיעור הערעורים שהתקבלו או שנקבע בעקבותיהם מבחן חוזר עמד על 8.5% לעומת 1.7% בתשעת החודשים הראשונים לרפורמה.
המבקר המליץ למשרד התחבורה לבחון את "השונות בשיעור המעבר בין שני הזכיינים מאז יישום הרפורמה, ואת הסיבות לשונות זו".
מהדו"ח עולה כי משרד התחבורה נאלץ להתפשר במסגרת הליך ההפרטה של מבחני הנהיגה. כך למשל, משרד התחבורה הקל על תנאי ההכשרה של הבוחנים לאחר זכיית הזכיינים במכרז, משום שהמשרד "לא צפה את הקושי בגיוס בוחני הנהיגה". הוא הוסיף שהזכיינים צברו קנסות גבוהים עקב אי-עמידה בתנאי המכרז, בעיקר עקב איחורים בשיבוצים של מבחני הנהיגה.
המבקר תקף את ההקלות שניתנו בטענה ש"הדבר עלול להוות תמריץ למציעים עתידיים במכרזים דומים למיקור חוץ של שירותים חיוניים להגיש הצעות כדי לזכות במכרז, ולאחר מכן לבקש הקלות ושינויים".
מבקר המדינה העיר כי על משרד התחבורה לבחון את אתרי היציאה למבחני הנהיגה מבחינת העומסים שהם יוצרים, קרבתם לצירים ראשיים, והפגיעה באיכות החיים של התושבים ברחובות הסמוכים.

ליקויים במינויים ב"נתיבי ישראל"

בדו"ח השנתי בדק מבקר המדינה את חברת נתיבי ישראל, שאחראית על תחזוקת מרבית הכבישים הבינעירוניים במדינת ישראל. בין היתר בחן המבקר את התקשרות החברה עם ספקים ואת גיוס העובדים לשורותיה.
3 צפייה בגלריה
מוטי לוין מנהל אגף ביצוע בחטיבת תשתיות רכבת בנתיבי ישראל
מוטי לוין מנהל אגף ביצוע בחטיבת תשתיות רכבת בנתיבי ישראל
לא פורסמו מכרזים על משרות ייעודיות לבני העדה האתיופית והמגזר הדרוזי
(צילום: חברת נתיבי ישראל)
המבקר מצא ליקויים בהתקשרויות החברה מול ספקים. כך למשל, ב-13 מכרזי מסגרת מתוך 21 לא קבעה החברה סף מינימלי למרכיב האיכות, וכי בחברה מועסקים עשרה משרדי עורכי דין במשך תקופת זמן ממושכת של עשר שנים, לעומת מגבלת שש השנים שקבעה רשות החברות.
"מומלץ כי החברה תבחן מפעם לפעם את סך הקטגוריות במכרזים להעסקת מנהלי פרויקטים אל מול הנקבע בדרישות משרד התחבורה", כתב המבקר. "זאת כדי לאפשר לחברות ניהול חדשות, בפרט בפרויקטים בהיקף כספי נמוך, להיכנס למאגרי החברה ובכך להגביר את התחרות ולחלק את הפרויקטים בין חברות רבות יותר".
מבקר המדינה מצא ליקויים גם בתחום איוש המשרות בחברה. מתוך 417 עובדים, רק ארבעה הם בני העדה האתיופית ורק ארבעה נוספים מהמגזר הדרוזי. בניגוד להחלטת הדירקטוריון, החברה לא פרסמה מכרזים על משרות ייעודיות לבני עדות אלו. בנוסף, במשך שלוש שנים לא העסיקה החברה עובדים עם מוגבלויות בשיעור המחייב לפי חוזר הנציבות לשוויון.
3 צפייה בגלריה
ועידת ידיעות אחרונות ו  - ynet  בנייני האומה ירושלים 2021
ועידת ידיעות אחרונות ו  - ynet  בנייני האומה ירושלים 2021
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן
(צילום: אלכס קולומויסקי)
בכל הנוגע לגיוס עובדים בכירים ציין המבקר: "בביקורת עלו שלושה מקרים שבהם בוועדות האיתור לא הוקפד על הכללים למניעת ניגוד עניינים, על נימוק החלטות לגבי פסילת מועמדים, ולא נבחנה העדפה למועמדת שהייתה בעלת כישורים דומים למועמד הזוכה". לפי הדו"ח, בשלושה מתוך עשרה מקרים שנבדקו עלו ליקויים בהקפדה על נוהלי החברה בנושא ניגוד עניינים.
עם זאת, המבקר ציין לטובה את העובדה שהחברה אימצה קוד אתי והחילה אותו על העובדים והגורמים החיצוניים שפועלים עבורה. עוד ציין המבקר לטובה כי פעילות החברה מוחשבה, וכי הוקטנו היקף הפטורים ממכרז שניתנו בחברה.
תגובת נתיבי ישראל: "החברה גאה על כך שטופלו מרביתם המוחלט של הליקויים שעליהם הצביע כבוד המבקר בדו"ח זה. חשוב לציין כי עיקר הביקורת המובאת בדו"ח התרחשה לפני שנים (2018-2015), מאז בוצעו תהליכים מרחיקי לכת אשר הובילו את החברה למצוינות, כפי שבחר לציין לחיוב המבקר".
תגובת משרד התחבורה: "משרד התחבורה השיק לפני כשנתיים רפורמה מהפכנית במערך מבחני הנהיגה, הכוללת שימוש במערכת טכנולוגית מתקדמת ומערך פיקוח ובקרה מקצועי המשפרות את השירות באופן דרמטי וחוסכות לתלמידים ולהורים מאות שקלים בלימודי הנהיגה. בזכות הרפורמה קוצר משך ההמתנה למבחן המעשי ממספר חודשים לימים ספורים, וחל שיפור משמעותי באמינות ההליך ובמקצועיות הבוחנים.
"הרפורמה מהווה קפיצת מדרגה בתחום מבחני הנהיגה, ומאפשרת לנהל את מערך המבחנים המעשיים, תוך הקפדה על רמה מקצועית גבוהה. המערכת שומרת על טוהר הבחינות ועל רמת שירות גבוהה לנבחנים, ומונעת אפשרות להטיות שונות. יתרה מכך, הרפורמה במערך הטסטים אף זכתה במקום ראשון בתחרות פרס המרכז הישראלי לניהול (המי"ל) למצוינות בשירות בשנת 2008. משרד התחבורה עוקב מקרוב אחר יישומה של הרפורמה, נותן מענה מידי לכל בעיה או טענה ובוחן כל העת דרכים לשדרוג המערך".