ההצבעה על התיקון לחוק הקורונה
(צילום: ערוץ כנסת)

במשרדי הבריאות, ביטחון הפנים והמשפטים עדיין עמלים על נוסח התקנות שיכניסו לתוקף את התיקון ל"חוק הקורונה הגדול" (חוק ההסמכה) שאושר הלילה (בין שלישי לרביעי) במליאת הכנסת ולפיו יותר לאזרחים להפגין במרחק של עד קילומטר בלבד מהבית כל עוד יימשך הסגר המחמיר. לכן, בשלב זה – מבחינה רשמית – ההגבלות טרם נכנסו לתוקף וההפגנות יכולות להתקיים תחת ההגבלות המחמירות, אך ללא הגבלת מרחק מהבית.
על המפגינים להקפיד על מרחק של שני מטרים זה מזה, וניתן להטיל קנסות על מי שיפר את תקנות הריחוק ואי-עטיית מסכות. עם השלמת הכנת התקנות בימים הקרובים – הן יועברו לאישור ועדת החוקה של הכנסת וייכנסו לתוקף.
הפגנה מחוץ לסיור של אדלשטיין, אוחנה ומוטי כהןהפגנה מחוץ לסיור של אדלשטיין, אוחנה ומוטי כהן
"שושקה" (זאב אנגלמאיר), בהפגנה בתל אביב
(צילום: מוטי קמחי)
הפגנת הדגלים השחורים נגד חוק הגבלת ההפגנותהפגנת הדגלים השחורים נגד חוק הגבלת ההפגנות
מפגינים מול משכן הכנסת, אתמול
(צילום: שלו שלום)
אמש, כפי שצוין, עבר התיקון לחוק בכנסת בקריאות שנייה ושלישית: 48 הצביעו בעד החוק, 35 התנגדו ואיש לא נמנע. בניגוד לכוונה המקורית, שהייתה מאפשרת לממשלה לעקוף את הכנסת ולהוציא צווים בעלי תוקף מיידי, ההצעה שגובשה בוועדת חוק, חוקה ומשפט דורשת אישור לתקנות מוועדות הכנסת הרלוונטיות, אם כי ההגבלות יוכלו להיכנס לתוקף תוך 24 שעות במקרה שלא התקבלה החלטה מצד הוועדות.
מרגע אישור החוק ניתנה תקופת מעבר בת שבועיים לממשלה לגבש תקנות שיותקנו מכוחו, ובסיומה יפקעו התקנות לשעת חירום שהוארכו בחוקים. החוק יהיה בתוקף כהוראת שעה עד סוף יוני 2021. כעת, הממשלה תהיה רשאית לקבוע תנאים לקיום הפגנה, תפילה או טקס דתי - ובלבד שלא יהיה בהם כדי למנוע את קיומם.
בתוך כך, הורה היום בית המשפט העליון למדינה להשיב עניינית לעתירת התנועה לאיכות השלטון על הפגיעה הלא-מידתית שבהגבלת הפגנות תוך שבוע. קודם לכן הודיעה התנועה כי הגישה עתירה לבית המשפט בשל הגבלת חופש ההפגנה וביקשה מבית המשפט לקיים דיון דחוף בנושא ולהוציא צו ביניים לעיכוב כניסת הסעיף לתוקף. בנוסף, התנועה ביקשה צו המורה לפרסם את הנתונים העדכניים ששימשו בסיס לחקיקת התיקון.