בניגוד לסגרים הקודמים, בסגר הכללי שיתחיל ביום ראשון ב-17:00 - מערכת החינוך תפעל חלקית. הגנים, כיתות א'-ד' וי"א-י"ב יפעלו בין השעות 08:00 עד 13:00. הורים יוכלו להסיע את ילדיהם החל מ-7 בבוקר ועד השעה 14:00. חינוך מיוחד מוחרג ויתקיים בכל הגילאים, ותותר העברת ילדים בין הורים במשמורת משותפת. שר החינוך יואב גלנט אמר לאחר ההחלטה: "אני מודה לראש הממשלה ולשרי הממשלה שקיבלו את עמדתי ובחרו לשים את חינוך ילדי ישראל בראש סדר העדיפויות הלאומי - ואימצו את הצעתי להשאיר את גני הילדים וכיתות א׳-ד׳ ו-יא׳-יב׳ במוסדות החינוך. נמשיך לפעול כדי שגם תלמידי כיתות ה׳-י׳ יקבלו מענה מלא ללמידה מרחוק בתקופת הסגר".

(איתמר אייכנר)