הסתיימה ישיבת הצוות לטיפול במגיפות של משרד הבריאות. המומחים החליטו להמליץ על חיסון באופן גורף לכל בני ה-12 עד 15. ההמלצה תלויה באישור מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי. בשלב זה אין החלטה להמליץ על שינוי המלצות הבידוד, כמו גם לגבי מסכות.
(אדיר ינקו)