שירות התעסוקה עדכן כי מתחילת הסגר נרשמו בסך הכול 129,747 דורשי עבודה חדשים. 106,752 מהם הוצאו לחל"ת (כ-82%) ואילו 22,995 מהם (כ-18%) פוטרו או התפטרו. מיום חמישי נרשמו 6,399 דורשי עבודה חדשים.

(גד ליאור)