גורמים בקרב פעילי הר הבית טוענים כי הסכמתו של הרב צבי טאו, מנהיגה של מפלגת נעם, לאשר ממשלה שנשענת על רע"מ הגיעה בתמורה להסכמה לדרישתו להגביל עליית יהודים להר הבית. הרב טאו נחשב למנהיג הזרם החרד"לי השמרני, וחלק מתפיסת העולם שלו שוללת מכל וכל עליית יהודים להר הבית. בשנים האחרונות ניהל הרב שורת מאבקים נגד עליית יהודים להר הבית. גורם בכיר המקורב לרב טאו הודה בפני פעילי הר הבית כי ללשכת ראש הממשלה הועבר מסר לפיו הרב חפץ בצמצום עליית היהודים להר הבית. פעילי הר הבית גם קושרים בין הודעות שקיבלו בימים האחרונים על סגירת ההר ליהודים למשך שמונה ימים לפחות בגלל הרמדאן.

(עמיחי אתאלי)