המשטרה הודיעה כי החל ממחר תשתנה פריסת המחסומים בכבישים, במטרה להפחית את עומסי התנועה ולהקטין פגיעה בשגרת החיים. בהודעה נמסר כי הצבת 25 מחסומי הבוקר תחל מהשעה 09:00. ב-15:30 יוסרו המחסומים ובסביבות 18:00 ייפרסו בשנית עד הלילה. ניידות ואופנועי אגף התנועה ימשיכו לסייר בכבישים כל העת, ללא קשר לפריסת המחסומים.
(אסף זגריזק)