משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה דיווחו על תוצאות חריגות בדיגום שנערך בנחלים בצפון הארץ. הכניסה עלולה להיות מסוכנת לנחל שניר מגבול לבנון ועד לגשר יוסף, לנחל עיון מגבול לבנון ועד נחל שניר, לבניאס מגשר כפר סאלד עד גשר יוסף ולנהר הירדן - ממפגש הנחלים עם שניר ועד גשר אריק. המשרדים ממשיכים במעקב ובדיגום ויעדכנו בהמשך על התוצאות.

(אחיה ראב"ד)