לאחרונה פרץ ויכוח בין משרד הבריאות לבין ועדת הבחירות המרכזית בנוגע לאופן הצבעתם בבחירות 2021 של חולי קורונה מאומתים ומבודדים. משרד הבריאות, המתנגד להגעתם הפיזית לקלפיות, הציע בין היתר שהם יצביעו באמצעות הדואר.
"חוק יסוד: הכנסת" לא מתייחס באופן ממוקד להצבעה בדואר, אולם כידוע, מאז ומעולם התקיימו הבחירות בישראל על ידי הגעה פיזית לקלפיות, לרבות מצביעים עם מוגבלות. בנסיבות אלה נראה שהצבעה בדואר אינה שאלה תפעולית גרידא, אלא החלטה עקרונית הניצבת לפתחה של הרשות המחוקקת.
הדיון הזה מתנהל ברקע מערכת הבחירות האחרונה לנשיאות ארה"ב, שהסתיימה לאחר עיכוב בספירת פתקי ההצבעה שנשלחו בדואר, תוך הטחת האשמות לזיופים (בעיקר מצד הרפובליקנים) וגרירת הדואר האמריקני לקלחת הפוליטית. כך או אחרת, בשונה מישראל, בארה"ב ההצבעה באמצעות דואר היא מסורת ארוכת שנים שרק הורחבה בשל מגפת הקורונה.
מבלי להקל ראש בקושי הנוגע להצבעת חולי קורונה ומבודדים בקלפיות, מהיכרותי את שירותי הדואר בארץ ובתוספת הניסיון מהבחירות בארה"ב, נראה שעדיף לא לאפשר הצבעה לכנסת באמצעות הדואר, ודאי שלא בבחירות הקרובות.
ניסיון העבר מלמד כי אפילו חלק לא מבוטל מההודעות לבוחר הנשלחות בשירות "דואר רגיל" מדי מערכת בחירות לא מגיעות במועד לבעלי זכות הבחירה, או שאינן מגיעות כלל
ראשית, כאמור, משום שהדבר משול לשינוי כללי המשחק תוך כדי משחק. כמו בארה"ב, לא מן הנמנע שיהיה מי שיאשים את דואר ישראל בהטיה פוליטית בחלוקת מעטפות ההצבעה, דבר שיפגע הן באמינות תוצאות הבחירות והן בחברת דואר ישראל עצמה, שממילא סובלת מדימוי שלילי.
מדובר בחברה ממשלתית שאמנם מספקת שירות בפריסה כלל-ארצית, אולם זהו גוף שמרני בבסיסו, ודרוש זמן רב להטמיע בו שינויים. גם בהנחה שהמערכת הפוליטית תספיק להסדיר בזמן קצר את חוקיות ההצבעה בדואר, ניסיון לבצע באמצעות החברה שינוי תפעולי בהול וחדשני בשיטת ההצבעה של אלפי בעלי זכות בחירה טומן בחובו סכנה ממשית לכישלון.
הצבעה באמצעות הדואר דורשת הן הקפדה על משלוח מעטפות ההצבעה מלכתחילה לנמענים הנכונים בכתובת הנכונה, והן הליך אימות מסובך עם קבלה חזרה של המעטפות, שנועד לוודא שאכן מדובר בבעל זכות הבחירה האמיתי, וכל זאת תוך מניעת זיופים, אבטחת המעטפות במתקני הדואר וכמובן שמירה על חשאיות הבחירה, דהיינו אי-חשיפת אופן ההצבעה של הבוחר.
עו"ד יגאל לויעו"ד יגאל לוי
ניסיון העבר מלמד כי חלק לא מבוטל מההודעות לבוחר הנשלחות בשירות "דואר רגיל" מדי מערכת בחירות לא מגיעות במועד לבעלי זכות הבחירה, או שאינן מגיעות כלל, הן בשל תקלות בחלוקה והן בשל היעדר כתובות נכונות (אגב, הדבר היה נכון גם כשהחלוקה התבצעה על ידי חברת הדואר וגם כאשר התבצעה על ידי בעל היתר אחר).
כאשר מוסיפים לכך את העובדה שבישראל חלוקת הדואר מתבצעת שלושה ימים בשבוע בלבד, עולה חשש ממשי שגם אם המעטפות יגיעו לנמענים – זה עלול לקרות באיחור ניכר שיגרום לפסילתן.
התדרוך הראשון של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית
(צילום: לע"מ )

כמו כן, מתקני הדואר בארץ בקושי מכילים את פעילות הדואר השוטפת. הוספת מעטפות הצבעה, עם כל הרגישות שלהן, תחייב היערכות מיוחדת בכל הקשור לענייני אבטחתן.
בכל מקרה, לפי קצב מתן החיסונים נגד הקורונה, נראה שחרף התדירות הגבוהה של הבחירות בארץ, מלכתחילה סוגיית ההצבעה של חולי קורונה ומבודדים באמצעות הדואר תהיה רלוונטית למערכת הבחירות הקרובה בלבד, כך שאין מדובר בפתרון שישמש אותנו לאורך שנים.
בהינתן הקשיים המשפטיים והתפעוליים, ועל רקע הלקחים מהבחירות בארה"ב, נראה שעדיף לכל הצדדים להותיר את דואר ישראל מחוץ להליך הבחירות הקרובות בארץ, ולמצוא במקום אחר את הפתרון להצבעת חולי קורונה ומבודדים.
  • עו"ד יגאל לוי היה סמנכ"ל בכיר לדואר במשרד התקשורת
מעוניינים להציע טור לערוץ הדעות של ynet? שלחו לנו ynetopinion@gmail.com