בהמשך לליל העימותים בירושלים הפרות הסדר נמשכו בצומת זקס. מהמשטרה נמסר כי עשרות צעירים הבעירו פחים ויידו אבנים סמוך לצומת. חלקם ניסו להמשיך להתקדם לכיוון שכונת שייח ג'ראח אך נהדפו על ידי השוטרים חזרה לכיוון הצומת.

(חיים גולדיטש)