שר המשפטים גדעון סער הודיע שיקים כוח משימה שמטרתו לאכוף את החוק ב"שטחים אקסטריטוריאליים" במדינה שבהם לא נאכף החוק, כמו למשל הנגב, הגליל ודרום תל אביב. "אי-מיגור סרטן הפשיעה, האלימות והפרוטקשן בחלק אחד של המדינה יביא לשליחת גרורותיו לחלקיה האחרים", אמר סער, שסבור כי מדובר בעניין לאומי ולא ככזה הנתון רק למשרד לביטחון הפנים.
(טובה צימוקי)