שר הביטחון בני גנץ אישר לקדם בשבוע הבא, במסגרת ועדת המשנה לתכנון ורישוי במינהל האזרחי, כמה יוזמות בנייה למגזר הפלסטיני. בין היתר גנץ אישר את הפקדת התוכנית להרחבת וולג'ה, הפקדת התוכנית להרחבת חיזמה, מתן תוקף לתוכנית עבור בית מלון באזור בית לחם ודיון בהפקדת תוכנית לבית מלון בבית ג'אלא. יש לציין כי מדובר בדיונים שמתקיימים מפעם לפעם. בסדר היום שפורסם לוועדה נמצאות גם תוכניות בנייה שעליהן הוצאו בעבר צווי הריסה, שככל הנראה יידחו בוועדה.
(אלישע בן קימון)