בית המשפט המחוזי הורה לפרקליטות להעביר לידי עורכי הדין של שאול ואיריס אלוביץ', הנאשמים בתיק 4,000 (פרשת בזק-וואלה), כל תמליל מתוקן שנמצא בידיהם, זאת בהתאם להנחיית בית המשפט העליון. עוד הורה בית המשפט לפרקליטות להעביר לבחינתו את כל תכתובות הוואטסאפ שהתקיימו בין השופטת פוזננסקי כץ לבין עו"ד שחם שביט, כדי שיחליט האם הן רלוונטיות עבור ההגנה.

(יעל פרידסון)