95% מבני 50 ומעלה בבריטניה קיבלו לפחות מנת חיסון אחת. כך דיווחו הרשויות במדינה. יותר מ-32 מיליון בני אדם קיבלו את מנת החיסון הראשונה ולפחות 15% מהתושבים קיבלו שתי מנות חיסון. כעת מבצע החיסון התרחב גם לבני 45 עד 49 ובמקביל הוסרו הגבלות רבות שהוטלו במדינה על מסחר, ספורט ובילוי.

(AP)