מפלגת ימינה הודיעה כי תצביע בעד חוק הבחירה הישירה. גורם בימינה אמר כי "מדובר בשלב זה רק בפטור מחובת הנחה. בהמשך, בהתאם לסיטואציה, נקבל החלטה לגבי המשך קידום החקיקה". כמו כן, בישיבת הועדה המסדרת שתיערך בכנסת תצביע ימינה נגד ביטול הפריטטיות ובעד הסדרת ההתיישבות הצעירה וקיומה של פסקת התגברות.
(מורן אזולאי)