היועץ המשפטי לממשלה לא נתן כל הנחיה להימנע מהעברת חיסונים לגורם כלשהו. כך נמסר ממשרד המשפטים. זאת, בעקבות פנייתו של ראש המל"ל מאיר בן שבת ליועץ על כך שהנחה את משרד הבריאות להימנע מהעברת חיסונים למדינות זרות עד לקבלת הנחיה אחרת ובמקביל ביקש את חוות דעתו המשפטית של היועץ בנושא.

(טובה צימוקי)