עשרות ישראלים ופלסטינים מפגינים מחוץ לבית המשפט המחוזי בירושלים במחאה על פינוי משפחות משכונת שייח ג'ראח במזרח ירושלים. ההפגנה מתקיימת במקביל לדיון בערעור של שלוש משפחות מהשכונה בתביעת פינוי שמתנהלת נגדן.

(גלעד כהן)