עו"ד ד"ר מתן גוטמן יעתור לבג"ץ בשם שני ישראלים החיים בצ'כיה ומבקשים להגיע ארצה כדי להצביע בבחירות הקרובות לכנסת. לחלופין, מבקשים השניים פתרון חלופי שיאפשר הצבעה בחו"ל. בוועדת הבחירות המרכזית הבהירו כי החלטה זו אינה נתונה בידם, אלא בידי הממשלה. יו"ר הוועדה השופט עוזי פוגלמן כתב בתשובה לפנייתם של השניים כי "למותר להדגיש את חשיבותה ואת מעמדן הרם של הזכויות לבחור ולהיבחר לכנסת ובטוחני שמקבלי ההחלטות יתנו דעתם למשקלה של זכות יסוד זו בהפעילם את סמכויותיהם על פי דין". לפי רשות האוכלוסין וההגירה יותר מ-600 אלף ישראלים מחוץ לגבולות המדינה זכאים להצביע בבחירות לכנסת ה-24, אך לפי שעה לא ברור מתי נתב"ג יחזור לפעילות רחבה ואם אותם ישראלים יוכלו לממש את זכאותם בקלפי.

(סיון חילאי)