הביקוש לדירות חדשות בחודש פברואר השנה זינק ב-21.7% לעומת השנה שעברה. השנה נמכרו 3,831 דירות חדשות, לעומת פברואר 2020 - אז נמכרו 3,147 דירות חדשות. כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). בחישוב חודשי נרשמה עלייה מתונה יותר של 2.9% לעומת החודש שקדם לו (ינואר 2021) אז נמכרו 3,724 דירות חדשות. בחישוב שנתי, מדובר בעלייה של 15.9% במכירת דירות חדשות. לעומת חודשי פברואר בעשור האחרון מדובר בנתון הגבוה ביותר של מכירת דירות חדשות מאז 2011.
(הילה ציאון)