פרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש העריך בריאיון לאולפן ynet כי הסגר השלישי שאמור להימשך שבועיים יוארך בשבוע נוסף, באותה מתכונת, אולם לא מעבר לכך. הפרויקטור ציין כי ההחלטות יתקבלו בין היתר בהתאם לנתוני השפעות החיסונים, תחזיות גורמי הבריאות בנוגע למוטציות הנגיף החדשות, ומספר החולים הקשים שצפוי להיות מושפע מכל זאת.
(אדיר ינקו ואטילה שומפלבי)