לפי הסקר החודשי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטיטיסטיקה, מספר המשרות הפנויות בארץ עמד בחודש מרץ על כ-112.5 אלף - האומדן הגבוה ביותר שנמדד מאז תחילת הסקר ב-2009. האומדן הגבוה ביותר לפני כן עמד על 106.5 אלף משרות פנויות, שנמדד בחודש מאי 2017. הגידול המשמעותי ביותר במספר המשרות הפנויות הוא בענפי האירוח והאוכל (מלונות ומסעדות), הבידור והפנאי ובענפי המסחר.

(גד ליאור)