שירות התעסוקה עדכן כי במהלך היממה האחרונה נרשמו 2,842 דורשי עבודה חדשים, ומתחילת הסגר השלישי בסוף דצמבר נרשמו בסך הכל 153,001 דורשי עבודה חדשים, מהם 93,075 מאז הודק הסגר. 29,889 מדורשי העבודה פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 19.5% מכלל הנרשמים.

(גד ליאור)