עלותם של ששת המשרדים החדשים בממשלת האחדות עומדת על 31 מיליון שקל בשנה, לא כולל תקציבי המשרדים המועברים לפעילותם השוטפת. כך עולה מדו"ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שהגיע לידי ynet. העלויות כוללות את שכר השרים, המנכ"לים וכוח האדם המרבי לאיוש לשכותיהם.
 ישיבת ממשלה ישיבת ממשלה
"הממשלה המנופחת בתולדות ישראל". נתניהו וגנץ
(צילום: רויטרס)
בממשלה הנוכחית הוקמו לטובת הסכם האחדות משרדים חדשים, מונו שרים שלא כיהנו קודם ותחומי האחריות אף נתפרו במיוחד: המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, המשרד למשאבי מים, משרד לענייני התיישבות, משרד לדיגיטל וסייבר, חיזוק וקידום קהילתי ושר במשרד הביטחון.
דו"ח השכר וההוצאות, שביקש ח"כ מיקי לוי (יש עתיד), מפרט את הסכומים שמוקצים מקופת המדינה לצורך המימון, כולל הקמת המשרד החדש. על פי נתוני הדו"ח עלות ההעסקה של עובדי לשכת שר הממונה על משרד ממשלתי אחד היא כ-2.4 מיליון שקל בשנה.
בהוראות של נציבות שירות המדינה נקבעו גם היקפי המשרה והשכר לעובדים בלשכות של שר הממונה על שני משרדי ממשלה, שר שלא ממונה על משרד וסגן שר. לפי החוזר, בלשכת שר הממונה על שני משרדי ממשלה אפשר להעסיק עד תשעה עוזרים ויועצים בשכר מרבי של 134,834 שקל בחודש עבור כולם. חלוקת התפקידים בלשכה מאפשרת שני מנהלי לשכה, שבעה מזכירים ו-1.5 משרות של נהג.
זאב אלקיןזאב אלקין
כ-3.4 מיליון שקל בשנה להעסקת עובדי לשכה. אלקין
(צילום: אלכס קולומויסקי)
אלא שבממשלה הנוכחית ישנם גם שרים הממונים על שני משרדים בו זמנית, לדוגמה זאב אלקין במשרד משאבי מים והשכלה גבוהה. על פי הדו"ח, עלות ההעסקה של עובדי לשכת שר הממונה על שני משרדי ממשלה היא כ-3.4 מיליון שקל בשנה.
בלשכת שר שאינו ממונה על משרד ממשלתי, כגון מיכאל ביטון מכחול לבן במשרד הביטחון, אפשר להעסיק עד שלושה עוזרים ויועצים בשכר מרבי של 58,233 שקל בחודש עבור כולם. חלוקת המשרות מתבצעת כך שמשרה אחת מוקצית לטובת מנהל לשכה, ישנם עד שלושה מזכירים ונהג אחד. עלות ההעסקה של עובדי לשכת שר שאינו ממונה על משרד ממשלתי היא כ-1.5 מיליון שקל בשנה.
בלשכת סגן שר, על פי הדו"ח, אפשר להעסיק עד שלושה עוזרים ויועצים בשכר מרבי של 38,575 שקל בחודש עבור כולם, משרה אחת של מנהל לשכה, עד שלושה מזכירים ונהג אחד. עלות ההעסקה של עובדי לשכת סגן שר היא כ-1.2 מיליון שקל בשנה. אם סגן השר ממשיך לכהן כחבר כנסת, תוספת עלות ההעסקה של עובדי לשכתו נאמדת בכ-565 אלף שקל.
בממשלה הנוכחית הוקמו גם משרדים בשטחים חדשים שלא היו קודם לכן. הדו"ח מתייחס לכך וקובע כי בהנחה שפעילות המשרדים החדשים לא נעשית מתוך משרד קיים ופעיל (כמו במקרה של פיצול משרד קיים לשני תחומים), מינהל הדיור הציבורי מופקד על מציאת מיקום למשרד החדש.
מיכאל ביטוןמיכאל ביטון
58,233 שקל בחודש לעובדי הלשכה. ביטון
(צילום: אלי סגל )
מנתונים שהועברו על ידי מינהל הדיור הממשלתי, העלות השנתית הממוצעת של שכר דירה, דמי ניהול ותחזוקה למשרד ממשלתי היא כ-1,800 שקל למ"ר, לא כולל הוצאות נוספות כמו ארנונה, חשמל ומים. שטח המשרד נקבע לפי תוכנית מדף מאושרת של אגף התקציבים במשרד האוצר, ונגזר בין היתר מהיקף כוח האדם. לפי מינהל הדיור הממשלתי, נכון ליום כתיבת המסמך הוקמו לשכות לשלושה משרדים מתוך המשרדים שאושרו בהחלטת הממשלה.
השטח הממוצע של שלוש הלשכות שהוקמו בממשלה הנוכחית הוא כ-177 מ"ר. ליתר המשרדים טרם נמצאו לשכות קבועות או זמניות, למרות שהתקבלה בקשה במינהל הדיור הציבורי להקצאת דיור חדש עבורן, פרט לשני משרדים – ראש הממשלה החלופי ושר במשרד הביטחון – שלא הגישו בקשה.
מנתונים אלו עולה כי עלות שכר הדירה ועלויות הניהול והתחזוקה הממוצעות בפועל של המשרדים החדשים הם כ-319,000 שקל בשנה. לעלויות אלו מתווספות הוצאות ארנונה, חשמל ומים, אך לא התקבלו, על פי מגבשי הדו"ח, נתונים מדויקים על הוצאות אלו. לצורך אומדן זה, הונח כי הן מסתכמות בכ-30% משכר הדירה החודשי, כך שעלויות הדיור של משרד חדש נאמדות בכ-414,180 שקל בשנה.
השבעת הממשלה השבעת הממשלה
"סיאוב בלתי נסבל". לוי
(צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)
בדו"ח נכתב כי בישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה לצורך הקמת האחדות, מספרם המרבי של השרים וסגני השרים מיום 21 במאי 2019, הציג נציג משרד האוצר אומדן לעלויות הנלוות למינוי שרים חדשים. עלויות הדיור שהוצגו באומדן כוללות שכר דירה, ארנונה, מים ועוד נאמדו בכ-600,000 שקל בשנה. כלומר, בפועל קיימת חריגה מהסכום שנקבע.
גם בעניין הוצאות האבטחה מפרט הדו"ח את הנתונים. משרד האוצר אמד את עלויות האבטחה של שר עם תיק בכ-1.7 מיליון שקל בשנה, ואת עלויות האבטחה של שר בלי תיק בכ-2.5 מיליון שקל בשנה, אך לא פורטו מרכיבי העלויות.
"עכשיו כשברור לכולם מה גודל הכישלון של הממשלה המנופחת בתולדות ישראל, אפשר לראות גם את המחיר שהציבור שילם על הפארסה הזו", אמר ח"כ לוי. "עשרות מיליוני שקלים שהופנו להקמת משרדי ממשלה מומצאים ולג'ובים במקום לטובת הציבור. ישראל זקוקה לממשלה רזה ויעילה, ולא לסיאוב הבלתי נסבל הזה".