נתניהו באולם בית המשפטנתניהו באולם בית המשפט
נתניהו באולם בית המשפט עם פתיחת משפטו
(צילום: עמית שאבי)
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום (חמישי) את בקשת הנאשמים בתיקי האלפים להעביר את הדיון בעתירות לגילוי ראיה לדיון בפני שופט אחר, "כדי למנוע אפשרות שההרכב הדן בתיק ייחשף למסמכים 'מפלילים' או 'מכתימים'", לשון ההחלטה. המשמעות היא עיכוב נוסף במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מאחר שהגשת המענה לכתב האישום נדחתה עד לקבלת ההחלטות בעתירות לגילוי ראיה ולהסרת תעודות חסיון.
כעת יצטרך נשיא בית המשפט המחוזי אהרון פרקש למנות שופט אחר שידון בתיק. קביעת הדיון וההחלטה צפויים לגרום לעיכוב נוסף בהליכים, ולדחיית שלב ההוכחות בתיק שאמור היה להתחיל בינואר הקרוב.
את הבקשות לגילוי חומרי חקירה חסויים הגישו ארבעת הנאשמים בתיקי האלפים: ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאול ואיריס אלוביץ' ונוני מוזס. בתיקים רגילים לרוב הדיון נערך במעמד צד אחד, ובו הפרקליטות מציגה בפני השופט שדן בתיק את החומרים החסויים, והוא מחליט האם הם נחוצים להגנת הנאשם או שיש שיקולים אחרים כמו פרטיות או הגנה על מקורות מודיעיניים שמצדיקים את החיסיון.
השופטים נימקו: "מלכתחילה, לא הייתה הצדקה להעברת הדיון להרכב אחר, שכן התנגדות ההגנה לא הייתה להצגת המסמכים לפני בית המשפט, אלא לקיומו של דיון במעמד צד אחד לפני הרכב זה, כמקובל בדיון בבקשות מסוג זה. מצב הדברים כיום שונה. מתגובת המאשימה עולה כי בחומר החסוי קיים, במידה כזו או אחרת, חומר העשוי להפליל מי מהנאשמים, ומדברי נציג המאשימה בדיון עלה כי אפשר שיש ראיות העשויות 'להכתים' את נאשם 1".