שירות התעסוקה הודיע כי 26,822 עובדי הוראה, חינוך והדרכה נרשמו כדורשי עבודה מאז הידוק הסגר. ביממה האחרונה נרשמו 7,368 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז הידוק הסגר נרשמו 57,705. מיום ראשון, 27 בדצמבר, היום בו החל הסגר השלישי, נרשמו בסך הכל 117,631 דורשי עבודה חדשים. 97,508 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-83%, בעוד 20,123 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 17% מכלל הנרשמים. עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים את הקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים, וערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית ועומד הבוקר על 25.4% מכלל הנרשמים.
(גד ליאור)