ישראל ובחריין הגיעו להסכם היסטורי על "דרכון ירוק" להכרה הדדית בחיסונים. זה הסכם ראשון מסוגו לשתי המדינות ותקדים עולמי להסכם בילטרלי שבו מדינה מכירה באופן רשמי בתעודת המתחסן של מדינה אחרת. המשא ומתן בין ישראל לבחריין התנהל בשבועות האחרונים וכלל שיחות בין שר החוץ גבי אשכנזי למקבילו הבחרייני עבד אל-לטיף אל-זיאני. על פי ההסכמה, מחוסנים משתי המדינות יהיו פטורים מבידוד ויוכלו להיכנס גם למקומות שבהם נדרשת הצגה של "תו ירוק". בשלב שני יימצא הסדר לגבי מחוסנים בחיסון שאינו מוכר על ידי המדינה השנייה.

(איתמר אייכנר)