3 צפייה בגלריה
בנימין נתניהו
בנימין נתניהו
ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט
(צילום: ראובן קסטרו)
שמיעת ההוכחות בתיקי האלפים שבהם נאשם ראש הממשלה בנימין נתניהו בשוחד, מרמה והפרת אמונים תחל ביום שני, 5 באפריל 2021, כלומר - אחרי הבחירות. כך קבע הערב (שני) בית המשפט. כמו כן, השופטים דחו את בקשת נתניהו לבטל את כתב האישום בגלל פגמים באישור היועמ"ש בחקירות בתיקים 1000 ו-4000 ואת בקשת בני הזוג אלוביץ' לפסילת ראיות מכיוון שלדעתם מדובר בבקשה מוקדמת ויש להמתין עם הטענות לשלב ההוכחות.
המשפט יחל עם תיק 4000 - הגדול מבין שלוש הפרשות הכלולות בכתב האישום - בשמיעת עדותו של עד המדינה אילן ישועה, לשעבר מנכ"ל אתר וואלה. לאחר מכן יישמעו העדויות בתיק 1000 ולבסוף תיק 2000. יחד עם נתניהו מואשמים בעל השליטה בחברת בזק שאול אלוביץ ורעייתו איריס אלוביץ ומו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס.
עם זאת, הפרקליטות הודיעה כי ייתכן שתזמן לעדות מוקדמת עדים מתיק 1000, ככל הנראה יהיו אלה ארנון מילצ'ן והעוזרת שלו, הדס קליין.שלושת השופטים הדגישו שהם לא מקבלים את הבקשה באופן שמצדיק את ביטול כתב האישום כולו, אבל השאירו פתח לדיון בטענות נתניהו לאחר שלב ההוכחות.
"לאחר עיון במזכר היועץ מ-5 בינואר 2021", כתבו, "על נספחיו, כמו גם במסמכים הרלוונטיים להסכמה הנטענת, לא שוכנענו להיעתר לבקשה בשל הפגם הפרוצדורלי שנפל אצל המאשימה נוכח היעדרו של אישור בכתב של היועץ לפתיחה בחקירות הנאשם, בטרם נשמעו הראיות ומשלא נמצאה עילה מבוררת לביסוס הטענה לביטול כתב האישום, ולמצער, לפסילת ראיות, בשלב המקדמי של הדיון".
נתניהו על משפטו: "לא נראה לי שימהרו לשלב ההוכחות לפני הבחירות"
(צילום: אלכס גמבורג)

3 צפייה בגלריה
אביחי מנדלבליט
אביחי מנדלבליט
"פגם בהתנהלות היועץ". מנדלבליט
(צילום: דנה קופל)
"עם זאת",המשיכו השופטים, "בסיום ההליך נשקול אם קיימת הצדקה בנסיבות המקרה לפסול מחמת היעדר קבילות ראיות בתיקים 1000 ו-4000, ככל שייקבע כי פעולות חקירה בוצעו טרם מתן הסכמת היועץ".

השופטים בביקורת על מנדלבליט: "נפל פגם בהתנהלות היועץ"

השופטים קבעו: "זאת ועוד, גם באשר לפסילת ראיות בשל ביצוע לכאורה של פעולות חקירה, בטרם מתן אישור לביצוען, לא שוכנענו כי יש להידרש לבקשה, לגופה, בשלב המקדמי של הדיון ולקבוע ממצאים בעניינה בטרם נשמעו הראיות ונפרשה לפנינו התשתית הראייתית לביסוס האישומים במלואה. את טענת הנאשם בדבר ביצוע מקצת מפעולות חקירה ללא אישור היועץ, לרבות בעל-פה, והנפקות העולה ממנה באשר לראיות שהושגו מפעולות אלה, נדרש לברר בכור ההיתוך של ההליך הפלילי ולאחר שמיעת הראיות".
עם זאת, בסיום ההליך, נשקול אם קיימת הצדקה בנסיבות המקרה, ככול שייקבע כי פעולות חקירה בוצעו 4000 - ו-1000 לפסול, מחמת היעדר קבילות, ראיות בתיקים טרם מתן הסכמת היועץ". השופטים מתחו ביקורת על היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות בשל מתן אישור לפתיחת חקירה בעל פה בלבד ולא בכתב. "בנסיבות שבהן ניתנה הסכמת היועץ, ככל שניתנה", נכתב, "על דרך של תיעוד האישור לפתיחה בחקירה בעניינו של הנאשם, עובר לפתיחתה, שלא בדרך של אישור בכתב, נפל פגם בהתנהלות היועץ".
3 צפייה בגלריה
שאול אלוביץ'
שאול אלוביץ'
שאול אלוביץ'
(צילום: יובל חן)
הרכב השופטים קבע כי הדיונים יתנהלו שלושה ימים בשבוע, בימים שני, שלישי ורביעי, בין השעות 9:00 עד 15:30. לא תתקיים ישיבה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, שחל ב-14 באפריל. לפי חוק, הנאשמים - לצד נתניהו גם שאול ואיריס אלוביץ' ונוני מוזס - מחויבים להתייצב לדיונים.
כפי שצוין, השופטים דחו את בקשת בני הזוג אלוביץ' לפסילת ראיות. "ראשית", כתבו, "לא ברור בשלב זה אלו ראיות בכוונת המשיבה להגיש. המשיבה הכינה תיק מוצגים, בהתאם להחלטת בית המשפט ולאחר שהנאשמים ביקשו לקבל רשימת כל המסמכים שבכוונת המשיבה להציג לעדים.
"הגשת תיק המוצגים בשלב זה נועדה לסייע לצדדים ולבית המשפט להתמצא בהפניות למסמכים ובהצגתם לעדים בעת שמיעת עדותם. לא מדובר בהכרח במסמכים שבכוונתה להגיש כראיות מטעמה. שנית, הגשת ראיות או פסילתן טעונה התייחסות נפרדת לכל אחת מהן, ובחינת קבילותה של כל ראיה שיש התנגדות להגשתה. שלישית, ככל שנפל פגם בדרך השגת הראיה, נדרשת בחינת משמעותו של הפגם על קבלת או פסילת הראיה .אשר על כן, בשלב זה הבקשה נדחית".