הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום אישרה את התוכנית לשדרוג ולהרחבה של מסילת הרכבת בין באר שבע לדימונה. ממינהל התכנון נמסר כי התוכנית כוללת את חשמול המסילות וכן הקמת תחנת נוסעים חדשה בדימונה, קרובה יותר למרכז העיר. העלות הכוללת של המיזם מוערכת בכשלושה מיליארד שקלים.

(אסף זגריזק)